Nätverksdialog

Innehåll:


Nätverksdialog 2019-10-24

Agenda:

Noteringar från Nätverksdialog 24:e Oktober

Denna dialog hölls i Stena Center och vi blev 25 personer. Planen var att vi skulle vara c:a 20 och detta innebar att det var fullt. Syftet var att gå igenom olika exempel från industrin inom olika områden samtidigt dela erfarenheter inom dessa. Nedan har vi kortfattat sammanställt det som presenterades, samtidigt har vi länkar till presentationerna och de klipp vi hämtat från nätet.I slutet på varje avsnitt finns koppling till resp. presentation.

3D – Scanning

Genom 3D scanning kan man digitalisera ett fysiskt objekt, person eller omgivning. Användningsområdena är stora men de vanligaste är för 3D-printing, digital rendering eller fortsatt efterbearbetning av det scannande materialet i detta fall ett CAD-program, SpaceClaim. 3D scanners skapar ett digitalt punktmoln som man sedan bygger ihop för att få fram en färdig 3D modell. Ett exempel vi fick var att i juli scannade Bengt in ett drivband till en skogsmaskin. På mindre 40 timmar byggde man om produkten och tog fram produktionsunderlag. Idag mindre än 3 månader senare finns produkten att köpa på nätet. Scannern som användes var Peel 2 som är en praktisk handhållen 3D scanner för scanning av objekt från 0.3 – 3.0 m. För mer information om Peel – https://peel-3d.com/products/peel-2 Det finns många olika typer av 3D scanners för olika ändamål, priset varierar stort beroende på typ och kvalité.

Teknik

När man scannar med en 3D scanner skapas ett punktmoln utifrån geometriska mätpunkter på det scannande objektets yta. Dessa punkter kan sedan användas för att extrapolera, alltså en uppskattning av mätvärden, formen på objektet. Lite större ytor är lättare att skanna än små ytor. Noggrannheten på skannade detaljen är 0,25 mm.
Scanningsdata konverteras till en redigerarmodell, en digital fil. Det finns flera olika fil-format såsom .obj – .stl – .ply – .zpr – .ma – .x3d – .fbx – .wrl osv Scanningsdata kan sedan överföra direkt till ett CAD system, i detta fall SpaceClaim. Scanningsdata är inte alltid perfekt och det kan finnas dåliga ytor. Det finns funktioner i SpaceClaim för att reparera ytor och göra ”autoskin” för att få ihop modeller och ytor.
Länk till presentation, https://mflow.acapire.se/2019-10-24/Skanning 20191024.pdf

Beräkning, simulering

Nästa område vi tog upp var beräkning i samband med konstruktion. I många fall kan man räkna fram geometrierna innan man till slut konstruerar. ABB visade hur man gjorde detta på kugghjul med KISSoft.

Beräkning: KISSsoft är en programvara för dimensionering, optimering och omberäkning av mönster för maskinkomponenter såsom växlar, axlar, lager, skruvar, fjädrar och remmar. Slutligt resultat blir sedan en geometri som man kan ta in i CAD programmet. Med KISSsoft kan man även utföra olika uppgifter som toleransberäkningar och omvandlingar mellan olika system. För mer information om KISSsoft – https://www.kisssoft.ch/english/home/index.php Exemplet som ABB visade var att skapa 4 olika kugghjulsväxlar genom att göra val i programmet. Resultatet blev korrekt geometri och en teknisk rapport. Sedan överfördes geometrierna till SpaceClaim och de 4 växlarna kopplas ihop med axlar för att samverka. Hela detta arbete gick på 15 minuter så besparingen i tid är stor, troligen flera dagar. * Simulering Men inte nog med det, nu simulerade vi den sammansatta växeln. Detta gör ABB i Algoryx Momentum som är integrerat i SpaceClaim. När modellen är färdigbyggd så lägger man till randvillkor och vad som ger upphov till rörelsen. Algoryx Momentum handlar om simulering av stelkroppsrörelse vilket innebar att man utveckla, verifiera och visualisera sitt konstruerade system även prestanda. När man såg vad ABB gjort så var vi överens om att detta borde ingå i all produktutveckling. – https://www.ansys.com/products/3d-design/ansys-spaceclaim/algoryx-momentum

Resultat presentation: Slutligen så för att presentera resultatet snyggt så använder ABB KeyShot som även det är integrerat.

Slutsats: ABB använder många olika programvaror från olika utvecklare vilket är en nödvändighet för att få ihop en effektiv process. Priset på de olika verktygen är rimliga, utbildningstiden kort och besparingarna som är gjorda är många miljoner i detta exempel.

Generella beräkningar: Vi han inte ta upp hur generella beräkningar kommer in i processen t.ex. flöden, hållfasthet, temperatur m.m. Men helt klart har dessa stor påverkan på kostnad, resultat och tid. * Länk till presentation, https://mflow.acapire.se/2019-10-24/Simulering 20191024.pptx

Testning

När man väl har producerat en prototyp så vill man testa och se utfallet. Här fick vi en genomgång hur man använder GlyphWorks.är ett databehandlingssystem som innehåller en kraftfull uppsättning av fördefinierade verktyg för att utföra hållbarhetsanalys och andra uppgifter. GlyphWorks är utformad för att hantera enorma mängder data och programmet erbjuder en grafisk miljö som innehåller ledande analysfunktioner för att spara tid och pengar i miljökvalificering och produktvalidering. Man kan göra större beräkningar och man kan göra sitt eget skript. Man kan beräkna många olika datatyper såsom temperatur, luftflöde, kraft, tid, vibrationer, osv. En av slutsatser är att ju mer man simulerar ju mindre testning. Simuleringen ger får förståelse för hur
produkten beter sig och kostnaderna för testning är stora i förhållande. För mer information om GlyphWorks – https://www.ncode.com/products/ncode-glyphworks-signal-processing-and-durability-analysis

Länk till presentation: https://mflow.acapire.se/2019-10-24/Testning 20191024.pdf

3D – Printer

Sedan hade vi en genomgång av 3D skrivare och processen där 3D objekten byggs upp lager på lager i printern kallas additiv tillverkning. Med hjälp av den typ av skrivare blir det snabbare, effektivare och mer kostnadseffektivt. Som alla andra skrivare krävs det att geometrin finns på fil t.ex. STL format. * 3D skrivare plast Det finns olika tekniker/metoder, men den vanligaste är FFF/FDM (Fused Filament Fabrication/Fused Deposition Modelling). Metoden fungerar genom att ett material som kallas för Filament, passerar och smälter genom ett munstycke. SLA/DLP (Stereolithography Apparatus/ Digital Light Processing) är en metod som skapa 3D modeller genom att utnyttja ljusstrålar för att binda materialet. SLS (Selective Laser Sintering) skapar 3D modeller genom att en laser strålar mot materialet, och binder till en fast form. Information om ZYYX lab – http://www.zyyx3dprinter.com Det finns än mer i presentationen och länk finns i slutet på detta avsnittet. * Material Det finns mängd olika material sorter(filament) såsom PLA, ABS, PET, NYLON, osv. Utveckling sker snabbt, vi tog vad som är på gång och bland annat diskuterades materialet PEEK. Vi fick en bra genomgång och det finns en överblick som du hittar i pp. * ”Slicing” Om du vill skriva ut något objekt i 3D det krävs en digital design fil. När du har en 3D fil, så är nästa steg att öppna designen i en dedikerad programvara, kallas för Slicer. Slicerns jobb är att bearbeta 3D objekt och skapa en fil med instruktioner för 3D skrivaren, så kallad g-code. Man kan ändra inställningar i 3D skrivaren för att styra olika aspekter av utskriftsprocessen. Vi fick en genomgång av programmet Simplify3D. Denna ”Slicer” kan hantera olika printrar. * 3D skrivare metall Classe beskrev de olika tekniker som finns inom skrivarna som arbetar med metall. Vi tror att det tydligt framgick de olika och här är länkarna till informationen vi fick:

Vi gick bara igenom detta och kostnaderna. Återkommer om intresse finns för att gå vidare.

Länk till presentation: https://mflow.acapire.se/2019-10-24/Printning 20191024.pdf

PDM/PLM

Att PDM är en viktig pusselbit i Digitaliseringen vet vi. Denna del hölls mycket kort under dialogen men är viktig för att organisera företagets information. Men många produkter på marknaden är inte helt moderna och kräver mycket specialkunskap för att anpassa. Antal personer som har denna kunskap om produkterna är begränsat och tillväxten är också begränsad, kanske beroende på hur produkterna upplevs. Många system är idag webbaserade och man kör systemen i ”molnet” men lagrar underlagen lokalt, Här visade vi ett webbaserat system, se https://highstage.dk/ , för dokumenthantering, där företaget/användarna själva kan lägga till nya dokumenttyper utan att involvera konsulter. Likaså hur man direkt kan uppgradera och nedgradera systemet vid behov utan att påverka något annat.
Vi kommer att ha en testmiljö klar där den som vill kan testa m.h.a. en enkel instruktion.

Eurostep: Företaget EuroStep har just lanserat en version av ShareaSpace. Det är tänkt att sammankoppla de olika databaserna/systemen som finns inom ett företag och där kunna bygga bra rutiner.

Länk till presentation, https://mflow.acapire.se/2019-10-24/PDM 20191024.pdf

Sammanfattning

Resulatatet från dialogen viasde på möjligheterna att utnyttja många olika verktyg och att det är nödvändigt för att åstadkomma förändring i utvecklingsarbetet. Har vi behov av ingenjörer så skall dessa utnyttjas effektivt och ge dem rätt verktyg, vilket ger arbetsglädje. En mjukvaruleverantör kan inte vara bäst inom alla områden utan vi måste se hur de passar samman. Samtidigt har prisbilden för olika verktyg blivit rimlig såväl i fråga om investering som i att tröskeln för att komma igång är låg. Under dagen ritade vi upp följande bild som exemplifierar vad vi såg:

Detta vill vi kalla för Industri 4.0 Digitalisering Konstruktion/Utveckling.
Avslutning på dialogen blev att vi skall försöka fortsätta hålla ihop nätverket. Många nya kontakter skapades som kanske leder till något framöver. Nästa sammankomst blir ett öppet webinar och det beslöt vi blev inom scanning. Vi kommer att ta upp mer om ”autoskin” funktionen men även hur vi kan göra designoptimeringar.

Datum för detta blir 28/11 kl. 14.00 Anmäl intresse redan nu!
Sedan vill vi tacka för en inspirerande dag och där många nya kontakter skapades.Nätverksdialog – webinar 2019-11-28

Syftet med vår nätverksdialog är att ge inblick i olika tekniker och vad olika företag har gjort. Samtidigt också ta upp vart är tekniken på väg och vilka rimliga verktyg som finns.

Dialogen genomfördes i webinarform.

Visningen 28/11 var mer detaljerad visning av hur man kommer från scannat underlag till CAD underlag. Det fick en inblick i var också vart tekniken är på väg för detta och då vad Ansys utvecklar. Vill ni testa själva så kan vi organisera testlicenser utan kostnad.

På följande hemsida, mflow.acapire.se, finns numer presentationen. Ligger under resp. rubrik med datum.

Fråga till er vad vill ni ta upp i nätverket, och det finns flera val:

  • Utbildning
  • Fixa testlicenser
  • Låna utrustning
  • Bjuda in lämpliga föreläsare t.ex FKG
  • Studiebesök t.ex. Stena Industry Innovation Laboratory,
  • annat

Vi fick ett konkret förslag på ett webinar nämligen:
* Förslag som kom var Algoryx Momentum, alltså simulering, som kommit med nyheter.

Målet är att ni skall kunna skicka direkta frågor till varandra.
I begränsad omfattning kanske testa, få hjälp av varandra t.ex. scanning, printning, beräkning m.m.Lärande I Arbete – Praktikantarbete

Vi har haft en praktikant hos oss, som har tittat på moderna arbetssätt och tillsammans med vårt nätverk har hon utfört ett arbete där en produkt 3D-skannats, gjorts om till CAD-modell och hållfasthetsberäknats.

Läs hennes presentation här.