Maxiom Flow AB

Maxiom Flow har sedan lång tid erbjudit lösningar för flödessimulering med Fluid Flow och Rastereditering med GTX. Vi är en del av Maxiom Partners som är en nätverksgrupp av konsulter inom PDM/PLM och CAD området.

FluidFlow hjälper dig att optimera rörsystem. Systemet hanterar vätska, gas, slurry och 2-fas.

GTX är länken mellan papper och CAD. Du kan editera, rensa och vektorisera dina inskannade ritningar.

Kontakta oss:
Maxiom Flow AB
Stora Åvägen 21
SE – 436 34 Askim
Tel. +46(0)31 24 39 30
mail: info@mflow.se