FluidFlow

FluidFlow är ett lättanvänt program för flödessimuleringar och tryckfallsberäkningar. Programmet körs i Windows och är en utveckling av det välkända och omtyckta Netmate. FluidFlow utvecklas av Flite Software Ltd, Irland, och kan designa och beräkna nästan vilka nätverk som helst för både gaser och vätskor. Med hjälp av programmet kan du bl.a. göra tryckfalls- och värmebalansberäkningar, dimensionera pumpar, ventiler och rör.
Under Exempel finner du filmer som visar hur programmet ser ut och arbetar.
Läs gärna en rapport om värdet av lättanvänd pumpdimensionering i FluidFlow här.
Sedan en längre tid tillbaka beräknar och dimensionerar FluidFlow säkerhetsventiler enligt ISO och API normerna också, läs hur programmet gör det här och titta på webinaret

Exempel
Ändra hastigheten på en pump

Det här exemplet visar hur man kan ändra impellerdiamentern och hastigheten på en centrifugalpump med hjälp av input editorn. Möjligheten att ändra storlek eller hastighet beror på hur pumpdatan har matats in i databasen.

Ladda hem filmen här->BoosterSpeedChange.

Lägg till ny komponent

Detta exempel visar hur du enkelt lägger till egna komponenter i FluidFlow.  Vi visar här hur man lägger till en pump.

Blandning av olika fluider i ett nätverk

Så här kan du enkelt blanda flera olika fluider i ett och samma nätverk.

Dimensionering av en reglerventil, en teknisk diskussion.

Läs artikeln här.