GTX

GTX utvecklar programvara för hantering av inskannade ritningar. Hanteringen kan bestå i rengöring av ”smutsiga” ritningar, rastereditering eller avancerad raster-till-vektor-konvertering. GTX grundades 1984 av Dr. Marvin T. Ling. På den tiden var företaget en av branschens absoluta pionjärer. Idag är GTX ledande när det gäller att konvertera pappersritningar till CAD-format. GTX har sitt huvudkontor i Scottsdale, Arizona, USA men har även kontor i England, Japan och Taiwan. GTX säljer sina produkter genom ett stort nätverk av auktoriserade återförsäljare runt om i världen.

 

GTXImage CAD är en programvara för överföring av pappersritningar till en modern CAD, EDM eller GIS miljö. Programmet är ett komplett raster och ritningssystem och innehåller en kraftfull industristandardiserad 2-dimensionell CAD funktionalitet. Med sina effektiva rasterförbättrings- och redigeringsverktyg hjälper GTXImage CAD dig att få ut så mycket som möjligt ur era gamla ritningsarkiv.

Läs mer här i “ICADV180-Brochure-1”

GTXRaster CAD är det mest produktiva verktyget för rastereditering och rasterstädning som finns tillgängligt för AutoCADanvändare. Modifiera och förbättra dina gamla pappersritningar i din välbekanta AutoCADmiljö. Eftersom GTXRaster CAD är integrerad med AutoCAD:s Image Support Module (ISM), är alla kommandon, menyer och verktygsfält överrensstämmande med AutoCAD. Detta gör det möjligt för dig som användare att snabbt komma igång med programmet och nå god produktivitet.

Läs mer här i “BrochureRCAD2017”

PLUS versioner

Både GTXImage CAD och GTXRaster CAD finns i en PLUS-version. PLUS-versionen är utvecklad för dig som vill konvertera raster till vektor, versionen innehåller även en intelligent teknik för textigenkänning.